Caffeine

 

کافئین Caffeine

کافئین آلکالوئیدی، از دسته‏ی متیل گزانتین ها و محرک های CNS است، که به نامهای Revive، enerjets، lucidex، stay awake نیز شناخته می‏شود و به طور عمومی جهت رفع خستگی استفاده می شود.
مهمترین اثر کافئین، که موجب کاربرد وسیع آن درمزوتراپی شده است، اثر چربی سوزی آن است. کافئین باعث تحریک آدیپوسیتها به آزاد سازی چربی به داخل جریان خون شده و نیز با افزایش دادن غلظت داخل سلولی Cylic AMP، موجب تحریک متابولیسم چربی در بافتها می شود. بر همین اساس در مزوتراپی بعنوان یک داروی لیپولیتیک شناخته شده و در اغلب درمانهای سلولیت و چاقی های موضعی حضور پر رنگی دارد. علاوه بر این، کافئین باعث افزایش خون رسانی به بافتها می شود و بر پایه این اثر، در برنامه های درمانی جهت تقویت موها و درمان آلوپشی ها نیز استفاده می‏شود. اثر دیگر کافئین، نرم کردن پوست و رفع سنتی آن است و لذا در درمان سلولیت های هیپردیستروفیک، علاوه بر نقش لیپولیتیک، در رفع نمای پوست پرتقالی ناحیه درمان نیز موثر است.
مصرف کافئین با مقادیر تعیین شده تقریباً بی عارضه است ولی در صورت مصرف مقادیر بیش از حد مجاز (250 mg/fay)، ممکن است باعث ایجاد دیس ریتمی و تاکی آریتمی قلبی شده و همچنین در اثر تحریک بیش از حد CNS، موجب بروز سردرد و آژیتاسیون شود. مصرف این دارو در سنین کمتر از 12 سال و در بارداری ممنوع است.

 

 

Caffeine Reducing Solution

Reducing Solution | 2 ml ampoule 0.07 fl. oz. Mesotherapy Serum


Works to increase blood flow and stimulate adipocytes to release fat into the bloodstream, so that it can to be burned by the body’s metabolism. In simple terms, Caffeine Reducing Solution drains the body’s fat cells. In parallel, Caffeine Reducing Solution tightens and tones the skin, helping to reduce the appearance of cellulite. When applied topically, it works to act as a lipolytic agent, breaking down the fat tissue and causing localized weight loss, without incurring any side effects.

 


 
Caffeine
Caffeine-2D-skeletal.svg
Caffeine molecule
Systematic (IUPAC) name
1,3,7-Trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
Clinical data
AHFS/Drugs.com monograph
Pregnancy cat. C (US)
Legal status Unscheduled (AU) GSL (UK) OTC (US)
Dependence liability Moderate
Routes Oral, insufflation, enema
Pharmacokinetic data
Bioavailability 99%
Protein binding 17% to 36%
Metabolism demethylation by CYP1A2
Half-life 5 hours
Excretion urine (100%)
Identifiers
ATC code N06BC01
PubChem CID 2519
DrugBank DB00201
ChemSpider 2424 Yes
UNII 3G6A5W338E Yes
KEGG D00528 Yes
ChEBI CHEBI:27732 Yes
ChEMBL CHEMBL113 Yes
PDB ligand ID CFF (PDBe, RCSB PDB)
Chemical data
Formula C8H10N4O2 
Mol. mass 194.19 g/mol