اسیدهای آمینه Amino acids

اسیدهای آمینه Amino  acids

اسیدهای آمینه، محصولات طبیعی بدن انسان است که در سنین جوانی در لایه های زیرین پوست وجود داشته و باعث حفظ جوانی، طروات، شفافیت، انعطاف والاستیسیته پوست می شوند. با توجه به مفاد پیشین آمینواسیدها نقش پر اهمیت و حیاتی در سلامتی پوست دارند لذا در درمانهای مزوتراپی از آنها با اهداف جوانسازی، رفع شلی و افتادگی، تقویت قوام و ساختار طبیعی و افزایش شفافیت والاستیسیته پوست استفاده می شود.
نکته: استفاده از ترکیب آمینواسیدها و ویتامین ها، که به صورت کوکتل موجود می‏باشند، نقش موثری در کاهش افتادی و شلی پوست دارند.

Caffeine Reducing Solution

Amino Acids – Mesotherapy Serum
Essential Solution | 2 ml ampoule 0.07 fl. oz. Mesotherapy Serum


Amino acids are natural products, versatile in behaviour and functions. These include the synthesis of new collagen or fibroblasts. Amino Acids Essential Solution includes: Ala, Arg, Asp, Cys, Gln, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Phe, Pro, Ser, Tau and Thr.


The result is a revitalized, regenerated and restructured skin, with increased flexibility and elasticity, more luminous and improved texture.